شکست استخبارات غربی در افغانستان: طالبان سال‌ها سازماندهی شد تا کشور را تصرف کند

بر اساس گزارشی که یکشنبه گذشته توسط وال استریت ژورنال منتشر شد، طبق یک طرح کاملاً مطالعه شده که شامل استفاده از شبکه گسترده ای از ماموران استخباراتی و ماموران در خواب بود، طالبان در تابستان گذشته توانستند در مدت زمان کوتاهی قدرت را به دست گیرند. در شهرهای اصلی افغانستان چنین پرسنل وفادار به طالبان، برای سال‌های متمادی در نهادها (وزارت‌خانه‌ها، نهادهای نظامی و امنیتی) و سازمان‌های جامعه مدنی در سراسر افغانستان نفوذ کرده بودند. 

آنها به دستور طالبان توانستند به سرعت تمام مخالفان رژیم جدید را از درون دستگاه دولتی خنثی کنند. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، بسیاری از عوامل طالبان نیز در دانشگاه ها و حتی در سازمان های بشردوستانه تحت حمایت غرب، به ویژه سازمان هایی که در کابل پایتخت افغانستان مستقر هستند، حضور داشتند.

دو نویسنده این گزارش، یاروسلاو تروفیموف و مارگریتا استانچاتی، مستقیماً در مورد این شبکه جاسوسی صحبت کردند.  مولوی محمد سلیم سعد، یکی از تاثیرگذارترین فرماندهان بدنام شبکه حقانی. شبکه حقانی یک گروه شبه نظامی سنی است که در کنار طالبان در بخش امنیتی فعالیت می کند. سعد به وال استریت ژورنال گفت که جاسوسان طالبان هویت شهروندان عادی افغان را به خود گرفته اند. اکثر آنها توسط طالبان دستور داده شده بودند که از آداب و رسوم معمول غربی مانند پوشیدن شلوار جین و تراشیدن ریش خود استفاده کنند..

در 15 آگوست به این مأموران خفته دستور داده شد تا به انبارهای اسلحه پراکنده در سراسر کشور برسند و پرسنل دولتی حاضر در آنجا را خنثی کنند. از جمله دستورات عملیاتی دریافتی، ممانعت از تخریب اسناد محرمانه توسط پرسنل دولتی، به ویژه اسنادی که حاوی اطلاعات حامیان کشورهای غربی حاضر در قلمرو است، وجود داشت.

آنچه مسلم است این است که تسخیر سریع کشور توسط طالبان تمام سرویس های اطلاعاتی مدرن ائتلاف بین المللی را جابجا کرده است زیرا آنها قادر به خواندن وضعیت واقعی شرایط عملیاتی نبوده اند. یک "شکست اطلاعاتی" که با افشای انفجاری گزارش منتشر شده توسط وال استریت ژورنال ثابت شد. 

شکست استخبارات غربی در افغانستان: طالبان سال‌ها سازماندهی شد تا کشور را تصرف کند