افغانستان: برخورد خشونت آمیز میان پلیس و طالبان - 21 مرده است

همانطور که توسط مطبوعات پژواک گزارش، یک رویارویی خشونت آمیز بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان را شکست در ولایت جنوبی هلمند، موجب شده است تا از مرگ افسر پلیس 12 و نه شبه نظامیان در حالی که دیگران افسران 9 مجروح شدند.

آژانس به نقل از منابع قابل اعتماد، گفت که آن را یک حمله هماهنگ در برابر ایست بازرسی پلیس در ولسوالی ناوه راه اندازی آغاز شده در شب بین پنج شنبه و جمعه.

این خبر، اگر چه با بودجه قربانی متفاوت بود، نیز توسط فرماندار هلمند تایید شد  حیت الله حید و سخنگوی طالبان، قراری یوسف احمدی.

افغانستان: برخورد خشونت آمیز میان پلیس و طالبان - 21 مرده است