پلیس ایالتی رجیو امیلیا به جرم اقدام به چند قتل و در اختیار داشتن غیرقانونی اسلحه گرم بازداشت شد ، مردی که اواخر شب گذشته در مرکز رجیو امیلیا به آدرس گروهی از جوانان چند گلوله منفجر کرد. از این تعداد 5 نفر زخمی شدند که یک نفر وخیم است.

مردان گروه پرواز ، که مداخله آنها تقریباً فوری بود ، با بررسی سیستم نظارت تصویری و گوش دادن به صحبت های شاهدان حاضر در حوادث ، برخی از آنها از مراحل تیراندازی فیلمبرداری و عکسبرداری کردند ، شناسایی و سپس ردیابی شدند عامل جنایت ، یک شهروند ایتالیایی ساکن در شهر ، با سابقه پلیس برای پیاده روی.

در هنگام بازرسی از خانه ، سلاح مورد استفاده برای منفجر شدن 8 گلوله کشف شد که یک نوع Beretta 6,35 ، ناشی از سرقت از خانه ای در استان رجیو کالابریا و لباس مورد استفاده در زمان واقعیت بود.

نویسنده تیراندازی رجیو امیلیا دستگیر شد