تعداد مبارزان خارجی دولت اسلامی که به فیلیپین وارد می شوند در حال افزایش است و جنبشی که آنها در میان گروه های محلی اسلامی ایجاد می کنند می تواند آنها را به سمت اعلام خلافت جدید سوق دهد. روزنامه انگلیسی گاردین به نقل از "یک مقام ارشد اطلاعات" نوشت که بین 40 تا 100 جنگنده خارجی به [...]

ادامه مطلب