انفجار زیرزمینی لندن

انفجار در قطار متروی لندن باعث سوختگی در برابر مسافران مختلف شد. روزنامه خورشید آن را در سایت خود نشان می دهد که به دلیل انفجار در قطار خط منطقه در ایستگاه پارسونز سبز در جنوب غربی پایتخت بریتانیا است. چندین زخمی و ترسناک رخ می دهد که مسافران فرار کرده اند. بارسا می نویسد که باعث انفجار شده است - یک سلاح ابتدایی در سطل بود، در یک پاکت سوپرمارکت Lidl ارزان قیمت قرار داده شد و در کنار یک درب کاروان قرار داشت.

از شهادت هایی که در وب نشان می دهند، گزارش شده است که یک هلیکوپتر راه حمل و نقل مترو را زخمی کرد و بعد از آن مردم فریاد زدند که در ایستگاه با نشانه های مشخصی از سوختگی روی صورت وجود دارد.

اسکاتلندیارد بلافاصله تحقیقات را برای مشخص کردن علت انفجار آغاز کرد.

انفجار زیرزمینی لندن

| کانال PRP |