IFC: در نیجر برای حمایت بیشتر از توسعه کشور

سرجیو پیمنتا ، نایب رئیس شرکت بین المللی مالی (IFC ، سازمان گروه بانک جهانی که با توسعه بخش خصوصی در بازارهای نوظهور سرو کار دارد) ، امروز با رئیس جمهور عیسیفو مهامادو دیدار کرد.

در پایان مصاحبه ، پیمنتا گزارش داد كه هدف از سفر وی (اولین بازدید در آفریقای غربی) آغاز بحث و گفتگو با دولت و بخش خصوصی در مورد بهترین راه برای "ارائه حمایت بیشتر از نیجر در مسیر توسعه آن ". علاوه بر این ، - معاون رئیس IFC اضافه كرد - پس از موفقیت چشمگیر میز گرد اهداكنندگان كه در پاریس برگزار شد ، "برای ما این مسئله ملاقات با شخصیتهای اصلی بخشهای مختلفی است كه در آنها فعالیت می كنیم."

IFC: در نیجر برای حمایت بیشتر از توسعه کشور