پلیس ایالتی و کالزدونیا با هم علیه خشونت علیه زنان

نمایش ها

به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در 25 نوامبر، همکاری بین پلیس ایالتی و کالزدونیا به عنوان بخشی از کمپین پیشگیری "این عشق نیست" تجدید می شود.

از امروز، در واقع، یک خریدار در تمام نقاط فروش ایتالیا توزیع می شود که شعارهای کمپین را با هدف دسترسی به همه زنان از طریق یک زبان نمادین واضح و فوری به همراه دارد.

اطلاع‌رسانی در مورد ابزارهای موجود، آگاه کردن زنان از تمامی نشانه‌های - حتی حداقل - آزار جسمی و روانی، ترغیب آنها به گزارش خشونت از جمله اهدافی است که با کمپین‌های آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی پلیس در اختیار دارد. در سرتاسر قلمرو ملی ادامه دارد و امسال برای دومین بار شاهد مشارکت یک شرکت بین المللی مانند Calzedonia بودیم.

پلیس ایالتی و کالزدونیا با هم علیه خشونت علیه زنان