عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران از ایالات متحده انتقاد کرد که ایران را از مزایای پیش بینی شده در قرارداد 2015 که بین تهران و قدرت های جهانی امضا شده محروم کرده است. معاون وزیر ، طی یک کنفرانس ، در مورد نگرش نشان داده شده توسط ایالات متحده نسبت به تهران اظهار داشت: "این فضای منفی ایجاد شده توسط دولت ایالات متحده [...]

ادامه مطلب