لئوناردو از راه اندازی یک ابتکار جدید برای تقویت موقعیت رهبری جهانی خود در زمینه بالگردهای حمل و نقل VIP / شرکتی خبر داده است و راه را برای راه حل های جدید و پیشرفته پایدار برای تحرک هوایی در زمینه پروازهای عمودی هموار می کند. از امروز ، آگوستا به عنوان نماینده فلسفه شناخته می شود و [...]

ادامه مطلب

معاون رئیس جمهور نیجریه ، یمی اوسین باجو ، پس از نجات بدون آسیب دیدگی از سقوط هلی کوپتر که وی را به ایالت کوگی در شمال مرکزی منتقل کرد ، در سلامت و سلامت است. این سخنگوی Osinbajo ، Laolu Akande ، با بیان اینکه معاون رئیس جمهور به طور معمول در ایالت Kogi به تعهدات خود عمل می کند ، اظهار داشت و سایر [...]

ادامه مطلب