بر اساس گزارش های رویترز، چتربازان روسی به عنوان نیروی بین المللی حافظ صلح برای سرکوب ناآرامی های خشونت آمیز در این کشور آسیای مرکزی به قزاقستان اعزام شده اند. این اعلامیه توسط اتحاد نظامی کشورهای شوروی سابق اعلام شد. پیش از این پلیس قزاقستان اعلام کرده بود که در جریان ناآرامی های ناشی از افزایش قیمت [...]

ادامه مطلب

همانطور که وزارت امور خارجه ژاپن اعلام کرد ، در بیانیه ای ، دوشنبه ، پایتخت تاجیکستان ، دوازدهمین نشست در سطح عالی بین مقامات گفتگوی آسیای میانه و ژاپن در آخر هفته گذشته برگزار شد. در این جلسه در مورد همکاری بین ژاپن و کشورهای آسیای میانه ، به ویژه حمل و نقل ، تدارکات ، [...]

ادامه مطلب