این ارقام هنوز رسمی نیستند و از شما تعریف می کنند ، با این حال اردوغان با رد ادعاهای کلاهبرداری پیروزی را جشن می گیرد. 350 مقام اروپایی بودند که نظم انتخابات و به ویژه آرا را بررسی کردند. یک فعال ایتالیایی ، در مراحل آشفته رای گیری ، به جرم تروریسم دستگیر شد. پیروزی اما به ابرقدرت های اردوغان اعطا می کند [...]

ادامه مطلب