Eni و SONATRACH با موفقیت ، با اجرای یک پروژه سریع ، خط لوله اتصال میدان های نفتی BRN و MLE در الجزایر را تکمیل کردند انی اعلام کرد که ساخت خط لوله گاز متصل به سایت های تولید Bir Rebaa Nord (BRN) را با موفقیت به پایان رسانده و توسط Menzel Ledjmet Est (MLE) در حوضه Berkine ، [...]

ادامه مطلب