9 فراری از جمله 6 نفر در بلغارستان ، 2 نفر در آلمان و 1 نفر در انگلیس دستگیر شدند. این توازن دومین عملیات با هماهنگی سرویس همکاری پلیس بین الملل اداره مرکزی پلیس جنایی به کارگردانی بخشدار ویتوریو ریززی است ، به عنوان بخشی از ابتکار عمل به نام "شغل بلغاری". این عملیات ، در شبکه ENFAST اروپا ([...]

ادامه مطلب