مجبور به نوشیدن مشروب و تجاوز توسط دو مرد. آنها به او گفتند: "نگران نباش، هیچ اتفاقی نمی افتد" قربانی یک زن معلول 37 ساله است که اصالتاً اهل غار است. این دو متجاوز دستگیر و روانه زندان شدند. آنها او را مجبور به نوشیدن الکل کردند، سپس یکی از آنها به او تجاوز کرد در حالی که دیگری [...]

ادامه مطلب