Eni خرید سهام شورون (شامل Operatorship) در بلوک‌های Ganal PSC (شورون 62%)، Rapak PSC (شورون 62%) و تنگه ماکاسار (Chevron 72%)، در حوضه کوتی، کالیمانتان شرقی، در سواحل اندونزی را به دست آورده است. . انی در حال حاضر 20 درصد از سهام را به عنوان غیر اپراتور در بلوک های گانال و راپک در اختیار دارد. کسب یک گام مهم به ویژه […]

ادامه مطلب