(توسط Giovanbattista Trebisacce ، استاد آموزش عمومی در دانشگاه کاتانیا و عضو AIDR) منظور از جان دیوئی فرایند اجتماعی شدن است که مربوط به هر فرد است ، نه به عنوان یک موجود مستقل جداگانه ، بلکه به عنوان یک فرد در ارتباط با سایر افراد. این فیلسوف و آموزگار آمریکایی همچنین معتقد است که آموزش موضوع [...]

ادامه مطلب