کمیته علمی نظارت بر واکسن Covid19 (CSV-Covid19) پس از بازاریابی ، که در 14 دسامبر سال 2020 توسط آژانس داروهای ایتالیا با توافق با وزارت بهداشت و کمیساریای فوق العاده برای موارد اضطراری Covid-19 تأسیس شد ، دیدار خواهد کرد امروز ، 15 دسامبر 2020 ، برای شروع کار. CSV-Covid19 ، که متعلق به مدیریت عمومی AIFA است ، همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند [...]

ادامه مطلب