پاتریزیو بیانکی: سرمایه گذاری در آموزش فنی-حرفه ای ضروری است. سیریلو مارکولین: "امضای این پروتکل به نفع کل سیستم کشور خواهد بود" وزیر آموزش و پرورش پاتریزیو بیانچی و رئیس جمهور Confindustria Moda Cirillo Marcolin صبح امروز به مناسبت Job & Orienta در ورونا، یادداشت تفاهم امضا کردند. که ارتباط بین مدرسه و دنیای [...]

ادامه مطلب