انتشار میم به تصویر کشیدن اجاق گاز آشپزخانه روباز با مقداری اسکناس در داخل و عبارت "دام برای یهودیان" باعث سرگردانی خاصی شده بود ، به طوری که موضوع گزارش های متعددی بود که پلیس پست از طریق کمیساریای PS آنلاین دریافت کرد. تحقیقات انجام شده توسط سرویس پستی و ارتباطات پلیس [...]

ادامه مطلب

در عراق ، پس از انتخابات مناقشه برانگیز 12 مه ، لیست رهبر شیعیان مقتدا صدر ، که اکثریت کمی دارد ، اعلام کرد که با گروه شیعه الفتح که نزدیک به ایران است اتحاد ایجاد کرده است. لیست سایرون صدر ، که شامل حزب کمونیست و الفتح نیز می شود ، می تواند روی 101 کرسی پارلمان حساب کند ، هنوز [...]

ادامه مطلب