وزارت اقتصاد و دارایی (MEF) اعلام می کند که از دوشنبه 20 تا پنجشنبه 23 ژوئن 2022 انتشار جدیدی از BTP Italia منتشر خواهد شد، اوراق قرضه دولتی که بر اساس نرخ تورم ملی برای پس انداز فردی طراحی شده است. ویژگی های امنیت عمدتاً مانند شماره های قبلی باقی می ماند. اخبار […]

ادامه مطلب