قراردادهای امضا شده با Enel X امکان راه اندازی عملیاتی برنامه تولید خود لئوناردو با منابع تجدیدپذیر را فراهم می کند که 10 درصد از نیاز انرژی سالانه سایت های مربوطه را پوشش می دهد. برنامه جاه طلبانه برای افزایش سهم انرژی از منابع تجدیدپذیر، افزایش سهم خود مناطق صنعتی، کاهش انتشار CO2 و [...]

ادامه مطلب