دو جوان 20 ساله به ترتیب اهل فوندی و تراسینا که صبح امروز توسط پلیس ایالتی دستگیر شدند آماده "اقدام" بودند. متهمان به جرایم ساخت و نگهداری مواد منفجره، تهدید جدی علیه اعضای پلیس ایالتی، تبلیغ و تحریک به جرم به دلایل تبعیض نژادی و قومی [...]

ادامه مطلب