بسته به کامورا باز می گردد امروز 8 دسامبر، آخرین روز رویداد Più libri più liber، در غرفه L19 Poliziamoderna، مجله رسمی پلیس ایالتی، لوکا اسکورناینچی، مدیر هنری موزه کمیک Cosenza حضور خواهد داشت. و فیلمنامه نویس Il Commissioner Mascherpa، رمان گرافیکی پلیس ایالتی، وارد [...]

ادامه مطلب