جایگزین ها، پرداخت ها در حال انجام: بودجه وجود دارد با اشاره به گزارش های مطبوعاتی که بر اساس آن منابع کافی برای تضمین تمدید کارمندان برای شرایط اضطراری (هم ATA و هم معلمان، در مجموع حدود 55 هزار قرارداد) تا سقف وجود دارد. پایان دروس طبق مصوبه درج شده در روزنامه رسمی [...]

ادامه مطلب

انکار وجود بودجه برای لیگ مستقیماً از مسکو صورت می گیرد. "روسیه هرگز به هیچ سیاستمدار یا حزبی در ایتالیا پول نداده است". دیمیتری پسکوف ، سخنگوی کرملین ، در پاسخ به سوالات مطرح شده توسط AGI ، موقعیت غیرمستقیم مسکو در رابطه با ماجرای مذاکرات ادعایی بین روس ها و مبارزان اتحادیه را توضیح داد [...]

ادامه مطلب