پلیس ایالت لاتین و سرویس مبارزه با جرم مرکزی ، به عنوان بخشی از استراتژی های هدف مقابله با انباشت دارایی های غیرقانونی ، فرمان توقیف دارایی های صادر شده ، مطابق با قوانین ضد مافیایی ، توسط دادگاه - بخش اقدامات پیشگیری از رم ، به پیشنهاد مشترک دادستان عمومی و انقلاب رم و [...]

ادامه مطلب

(توسط مارکو اسپرادیو) "پالرمو همچنین روزانه از شهروندان ساکن در مناطق مجاور شهر ، هر دو ضلع شمالی (ایزولا ، کاپاچی ، کارینی سینسی ، تراسینی) و ضلع جنوبی (Villabate ، Porticello ، Bagheria) و در مرز با رنج می برد. مناطق Monreale و Altofonte ، مقداری زباله از انواع مختلف: شهری ، بزرگ ، ویژه و حتی خطرناک ، که [...]

ادامه مطلب