روز دوشنبه 5 فوریه ساعت 17,30 بعدازظهر ، در هتل Serapo در Gaeta ، در استان لاتین ، مجمع عمومی مسافران استان لاتین برگزار می شود ، که توسط انجمن ملی جاسوسی (ANA) با همکاری انجمن تجارت تبلیغ می شود امروز ، که با آن مفاد قانون بودجه 2018/2020 (شماره 205 از 27.12.2017) تعمیق خواهد شد ، جایی که [...]

ادامه مطلب

در روزهای اخیر ، Associazione Imprese Oggi ، با یادداشت رسمی و رسمی ، به سازمان مبارزه با فساد اداری "... اسناد و مدارک لازم (شامل یادداشت ها ، درخواست ها و ارتباطات پیوست) ، به منظور اتخاذ کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از خطر تداخل و / یا تهویه ، مانند مواردی که تاکنون در نگرش مشابهی از طرف [...]

ادامه مطلب