از 25 تا 27 نوامبر، وزارت آموزش در Job & Orienta. وزیر بیانچی نیز حضور خواهد داشت. نمایشگاه Job & Orienta که به گرایش، آموزش و کار اختصاص دارد، امسال دوباره و این بار با حضور، از پنجشنبه 25 تا شنبه 27 نوامبر در نمایشگاه ورونا برگزار خواهد شد. «نسل بعدی: جهت‌گیری، پایداری، دیجیتال»، موضوع [...]

ادامه مطلب

انی برای چهارمین سال متوالی به JOB & Orienta برمی گردد. این شرکت همیشه این رویداد را فرصتی بی نظیر برای گفتگو با جوانان دانسته است. جهت گیری خود برای جهت دهی به آینده: این پیام انی در سال جاری است ، یک نقطه شروع برای تأمل در مورد جوانان در مورد آینده از نظر گرایش های جدید ، مدل های اقتصادی ، حرفه های فراموش شده ، تجدید شده یا نبودن [...]

ادامه مطلب