(توسط Massimiliano D'Elia) کشتی پشتیبانی و پشتیبانی لجستیکی LSS و جدید از شش مورد پیش بینی شده توسط قانون نیروی دریایی در آستانه ورود به کارخانه Fincantieri در Riva Trigoso است. بنابراین برنامه صنعتی نظامی آغاز شد که شرکت های بزرگ ایتالیایی فعال در این بخش را درگیر می کنند و از طرق مختلف در روند دخالت [...]

ادامه مطلب