انی تولید گاز را از پروژه Merakes ، واقع در بلوک Sepinggan شرقی ، در آبهای عمیق تنگه Makassar ، در استان Kalimantan شرقی ، اندونزی آغاز کرده است. این پروژه توسط یک میدان گازی در دریای حوضه Kutei ، با عمق آب تقریبی 1.500 متر نشان داده شده است. پنج چاه زیر آب تضمین [...]

ادامه مطلب

کشف جدید سومین موفقیت پی در پی انی در این کشور است. انی با موفقیت حفاری و آزمایش چشم انداز اکتشافی به نام Merakes East در بلوک Sepinggan East واقع در دریای Kalimantan در اندونزی. چشم انداز در 33 کیلومتری جنوب شرقی واحد تولید شناور Jangkrik شناور (FPU) و 3 کیلومتر [...]

ادامه مطلب