در Quirinale اهدای جوایز به مدارس برنده مسابقه اختصاص داده شده به ماه STEM از امروز آغاز می شود. ویدئو با صدای دانش آموزان: "حالا نوبت ماست". بیانچی: «برابری حقوق در کلاس‌های درس ایجاد می‌شود. بیش از 1 میلیارد آماده برای این رشته ها «ابتکارات و اقدامات ملموس برای ساخت مدرسه ای از همه [...]

ادامه مطلب