وزیر دادگستری، مارتا کارتابیا، صبح امروز با استفانیا کاچیولا، مونیکا کاواسا و ماسیمو لیبری، اعضای سابق - برای قوه قضاییه افتخاری - کمیسیون اصلاحات وزارتی، به ریاست کلودیو کاستلی، ملاقات کرد. در این مصاحبه، Keeper of Seals خطوط اصلی اقدامی را که روی آن کار می شود، با توجه به نشانه های [...]

ادامه مطلب