در 17 و 18 اجلاس وزرای کشاورزی پنجشنبه 16 سپتامبر در فلورانس ساعت 14.00 بعدازظهر به طور رسمی کشاورزی G20 ، تحت ریاست جمهوری ایتالیا ، با مجمع باز در زمینه کشاورزی پایدار آغاز می شود. یک رویداد گروه 20 ، که توسط وزارت کشاورزی ، غذا و جنگلداری سازماندهی شده است ، که با مشارکت وزرای کشاورزی و نمایندگان کشورهای G20 [...]

ادامه مطلب