پلیس ایالت لاتینا و گاردیا دی فینانزا ، با کمک تخصصی خدمات عملیاتی پلیس ایالتی و واحد پلیس ارز ویژه گاردیا دی فینانزا ، 13 نفر را که در مسئولیت های مختلف مسئول بودند ، دستگیر کرد جرمی با هدف پولشویی تشدید شده توسط ملیت ، انتقال متقلبانه [...]

ادامه مطلب