یک هلیکوپتر HH-139A نیروی هوایی ایتالیا پس از سوار شدن به یک تیم پزشکی در لاتین، حمل و نقل اضطراری را انجام داد در اوایل بعد از ظهر امروز، یک هلیکوپتر HH-139A مرکز 85 CSAR (جستجو و نجات رزمی) 15 درجه استورمو دل 'Aeronautica Militare انتقال اضطراری یک مرد 60 ساله در معرض خطر جدی زندگی را از جزیره Ponza انجام داد [...]

ادامه مطلب

چند دقیقه از یکدیگر ، دو هواپیما برای حمل و نقل فوری دو کودک در معرض خطر زندگی قرار گرفتند. اولین درخواست از استان ساساری ارائه شد که اتاق وضعیت اجلاس سران را از [...]

ادامه مطلب