زوکالا بدون اکثریت ورود به پومزیا سقوط می کند، آخرین باری که در لاتزیو هدایت گریل را بر عهده دارد. یک کمیسر بخشدار در راه است. پیامدهای دولت فعلی مشابه حکومت فوچی، شهردار سابقی که این بار رای عدم اعتماد داد و پنج سال پیش خود را بدون اعداد برای حکومت نزدیک به انقضای طبیعی [...]

ادامه مطلب

بنابراین ، در یک اطلاعیه مطبوعاتی ، انجمن ملی آمبولانس وضعیت اپراتورها در بخش و درخواست های ارائه شده به دولت را پس از وضعیت اضطراری ملی ناشی از شیوع ویروس # کرونا ویروس اعلام کرد. "در روزهایی که ایتالیا برای مقابله با عفونت ویروس کرونا در بن بست است ، باید توجه داشت که بخش تجاری که [...]

ادامه مطلب