از 25 تا 27 نوامبر، وزارت آموزش در Job & Orienta. وزیر بیانچی نیز حضور خواهد داشت. نمایشگاه Job & Orienta که به گرایش، آموزش و کار اختصاص دارد، امسال دوباره و این بار با حضور، از پنجشنبه 25 تا شنبه 27 نوامبر در نمایشگاه ورونا برگزار خواهد شد. «نسل بعدی: جهت‌گیری، پایداری، دیجیتال»، موضوع [...]

ادامه مطلب