(توسط ونسا توماسینی) رنسانس بدون شک شکوفا ترین دوره هنری و فرهنگی در تاریخ ایتالیا و اروپا است. 500 سال پس از مرگ # رافائلو غیر قابل نفوذ ، سفارت ایتالیا و موسسه فرهنگی ایتالیا با همکاری Musée National d'Art Moderne et Contemporain جمعه 28 فوریه ، در شهر فرهنگ در [...]

ادامه مطلب

لئوناردو ، رافائل و دانته ، 3,5 میلیون برای جشن ها پس از تصویب مجلس ، سرانجام قانونی که 3,5 میلیون یورو را برای بزرگداشت لئوناردو ، رافائل و دانته اختصاص می دهد ، به طور قطعی تصویب شده است. رضایت دو طرفه برای اقدامی که امکان تجلیل شایسته از سه بزرگ تاریخ ایتالیا را فراهم می کند. هنرمند ، دانشمند ، مهندس ، مخترع ، استعداد جهانی: ایتالیا [...]

ادامه مطلب