توافق نامه بین گاز و نور eni ، تولید و خدمات لگاکوپ و گاز و نور هارلی و دیکینسون آنی ، هارلی و دیکینسون و لگاکوپ پرودوزیونه و سروزی ، انجمن ملی نمایندگی تعاونی های تولید ، کار و خدمات متعلق به لگاکوپ توافق نامه ای را برای ارتقا فرصت ها امضا کردند مربوط به نیاز مجدد انرژی و ایمنی لرزه ای [...]

ادامه مطلب

پاداش فوق العاده 110٪ ابزاری معتبر برای احراز مجدد انرژی ساختمانها است اما روشهای اداری کاربرد آن را کند می کند. اصلاحات تشکیلات خودگردان ، بازآفرینی شهری و Superbonus از موضوعاتی است که این روزها در شورای وزیران در دستور کار قرار گرفته است. مباحث مرتبط با اراده دسته بندی مشترک دولت: ساده سازی. (توسط مهندس Gianfranco Ossino و در Aidr [...]

ادامه مطلب