این مشارکت به شرکت های درگیر در کار بهره وری ساختمان این امکان را می دهد که برای راه اندازی سایت ساخت و ساز حمایت مالی دریافت کنند و بتوانند از اعتبار مالیاتی استفاده کنند. گروه Montepaschi به عنوان یک شریک مالی به گاز و برق Eni می پیوندد که به زودی به Plenitude تبدیل می شود و به Harley & Dikkinson برای حمایت از شرکت هایی که [...]

ادامه مطلب

توسعه مجدد ساختمانهای عمومی و خصوصی برای تحریک رشد و ارتقا پایداری محیط زیست در اقتصاد با این اهداف ، کار "جدول فنی برای تشویق توسعه مجدد ساختمانها" ، که توسط ABI با همکاری نمایندگان کمیسیون اروپا ترویج شده است ، ادامه دارد ، ریاست شورای وزیران ، بانک ایتالیا ، وزارت محیط زیست ، وزارت [...]

ادامه مطلب