حداقل دستمزد طبق قانون 9 یورو ناخالص در ساعت؟ نیازی نیست ، در حال حاضر وجود دارد. اگر انحلال (یا TFR) را نیز حساب کنیم ، موسسه ای که در بین کشورهای بزرگ اروپایی فقط در ایتالیا حضور دارد ، در معاهدات کار جمعی ملی (CCNL) که توسط اتحادیه های اصلی کارفرمایان و اتحادیه ها امضا شده است ، دستمزد ساعتی در حال حاضر بیشتر است امروز [...]

ادامه مطلب

در صورت اعمال ، آیا پیشنهاد 5stelle حداقل 1,5 میلیارد هزینه دستمزد ساعتی 9 یورو ناخالص طبق قانون برای صنعتگران خواهد داشت؟ نه ممنون. امروزه در قراردادهای اصلی کار ملی بخش صنایع دستی - که پایین ترین سطح دستمزد را در میان تمام بخشهای اقتصادی موجود در کشور دارند - حداقل آستانه های ساعتی [...]

ادامه مطلب