بلانوا نبرد برای منظم سازی نبرد درستی است. ایمنی ، بهداشت و کار حق است. ایالت حاضر است یک کارگر با اصالت هندی در لاتین ابتدا اخراج شد ، زیرا در حالی که کار می کرد اجازه درخواست ماسک و وسایل محافظتی را داشت و سپس توسط تاجری که از او برای برداشت محصول استفاده می کرد ، مورد ضرب و شتم قرار گرفت [...]

ادامه مطلب