پلیس ایالت لاتین و سرویس مبارزه با جرم مرکزی ، به عنوان بخشی از استراتژی های هدف مقابله با انباشت دارایی های غیرقانونی ، فرمان توقیف دارایی های صادر شده ، مطابق با قوانین ضد مافیایی ، توسط دادگاه - بخش اقدامات پیشگیری از رم ، به پیشنهاد مشترک دادستان عمومی و انقلاب رم و [...]

ادامه مطلب

امروز صبح ، در کمیسیون سرزمین و محیط زیست ، به ریاست استفانو باچلی (Pd) ، لایحه ای درباره حفاظت از آزبست ارائه شد. این طرح برخی تغییرات را در قانون منطقه ای 51/2013 ایجاد می کند. ایلاریا بوگتی (Pd) ، در طول جلسه توضیح داد که شورای منطقه ای ، برای تهیه برنامه منطقه ای برای حفاظت از آزبست ، [...]

ادامه مطلب