سرویس جدید درخواست کمی شدن حقوق بازنشستگی / TFS در وب سایت INPS موجود است. این سرویس به کارکنان دولتی تحت رژیم TFR/TFS اختصاص داده شده و هدف آن انتقال معمولی (مطابق فرمان ریاست جمهوری 180/1950) و انتقال آسان (مطابق فرمان قانونی 4/2019) است. این برنامه در وب سایت www@inps.it برای [...]

ادامه مطلب

حداقل دستمزد طبق قانون 9 یورو ناخالص در ساعت؟ نیازی نیست ، در حال حاضر وجود دارد. اگر انحلال (یا TFR) را نیز حساب کنیم ، موسسه ای که در بین کشورهای بزرگ اروپایی فقط در ایتالیا حضور دارد ، در معاهدات کار جمعی ملی (CCNL) که توسط اتحادیه های اصلی کارفرمایان و اتحادیه ها امضا شده است ، دستمزد ساعتی در حال حاضر بیشتر است امروز [...]

ادامه مطلب