حمله هکرها و کلاهبرداران از راه دور علیه مخاطبان میلیون ها کاربر که دستگاه های متصل دارند ، متوقف نمی شود. این که آیا این یک تلفن هوشمند است ، یک رایانه شخصی یا یک رایانه لوحی ، هیچ دستگاهی که از شبکه استفاده می کند - همانطور که مدتی است در "میز تحریر" تکرار می کنیم - از اقدامات تقلب توسط [...]

ادامه مطلب