UNSMIL در یادداشتی: "نگرانی عمیق در مورد تلاش های فعلی برای جلوگیری یا به خطر انداختن تولید نفت در لیبی. این اقدام پیش از هر چیز عواملی ویرانگر برای مردم لیبی که برای رفاه حال خود به جریان آزاد روغن بستگی دارند ، به همراه خواهد داشت. این همچنین تأثیرات ناگهانی ضربه ای برای اوضاع اقتصادی و مالی قبلاً خراب خواهد داشت [...]

ادامه مطلب

این ارقام هنوز رسمی نیستند و از شما تعریف می کنند ، با این حال اردوغان با رد ادعاهای کلاهبرداری پیروزی را جشن می گیرد. 350 مقام اروپایی بودند که نظم انتخابات و به ویژه آرا را بررسی کردند. یک فعال ایتالیایی ، در مراحل آشفته رای گیری ، به جرم تروریسم دستگیر شد. پیروزی اما به ابرقدرت های اردوغان اعطا می کند [...]

ادامه مطلب