تودی: هلیکوپتر Aeronautica Militare چوب‌بر مجروح را نجات داد

نمایش ها

مداخله در Elicottero HH-139A dell'85° Centro Combat Search & Rescue در طوفان 15 درجه با همکاری سازمان ملی سازمانی Alpino e Speleologico Umbria

Un elicottero HH-139A dell'85° Centro Combat Search&Rescue del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare è intervenuto nella serata di ieri, mercoledì 19 gennaio, per soccorrere un boscaiolo rimasto feritochi peritochi ià un'areatoa دی تودی.

L'elicottero militare, un degli assetti della Forza Armata semper pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall'aeroporto militare di Pratica di Mare (RM), dove ha sede l'85° Centro Combat SAR (جستجو و نجات) در 15 درجه طوفان هوانوردی نظامی.

خدمه پس از رسیدن به منطقه مداخله، مرد مجروح را که توسط تکنسین ها و اپراتورهای سپاه ملی نجات آلپاین و غارشناسی آمبریا با استفاده از وینچ روی برانکارد مخصوص روی زمین ثابت شده بود، بازیابی کردند. به لطف استفاده از عینک دید در شب NVG (عینک دید در شب) که امکان کار در شرایط نوری حاشیه ای یا در شب را فراهم می کند، بهبودی چوب بر در ایمنی کامل انجام شد و پس از اتمام کار هلیکوپتر به بیمارستان رفت. ماریا دلا میسریکوردیا از پروجا.

L'equipaggio in prontezza d'allarme dell'85° Centro C/SAR era stato attivato nel tardo pomeriggio dal Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il Centro di comando e controllo dell'Al'Aer gestite tutte le attività operative di questo genere.

L'85° Centro CSAR è uno dei Reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il dicquipagorso deglia , inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche di notte e meologiiizi.

تودی: هلیکوپتر Aeronautica Militare چوب‌بر مجروح را نجات داد