Alternarea școală-muncă: noi acorduri de pregătire în INPS

Îmbunătățirea competențelor tinerilor pentru a facilita accesul pe piața muncii: tocmai în acest scop INPS a decis să adopte un nou acord-cadru pentru reglementarea traseelor ​​de alternanță școală-muncă. 

De altfel, prin rezoluția 28/2024 a Consiliului de Administrație se urmărește modificările normative în materie, redefinindu-se metodele prin care se realizează colaborarea dintre instituția de învățământ care promovează PCTO-urile (Cale pentru Competențe Transversale și Orientare) și teritorialul INPS. structură dispusă să primească elevi. 

Obiectivul comun este de a garanta studenților o cale de dezvoltare a competențelor transversale și profesionale într-un context operațional dinamic și inovator, bazat pe un parcurs co-proiectat și personalizat. 

Acordurile care vor fi semnate vor identifica locul de muncă în care studentul se poate pregăti, conturând obiectivele în coerență cu profilul educațional, cultural și profesional al domeniului de studiu. Studenții vor fi asigurați împotriva tuturor accidentelor, iar INPS va garanta informarea și pregătirea specifică privind riscurile companiei.

Tutorilor li se va da sarcina de a pregăti un parcurs de formare personalizat, luând în considerare experiențele lor în clasă și în contextul muncii.

INPS își confirmă astfel angajamentul de a sprijini creșterea și dezvoltarea profesională a tinerilor, garantând oportunități concrete de învățare și formare în domeniu.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru!

Alternarea școală-muncă: noi acorduri de pregătire în INPS