Sistemul italian de pensii astăzi: provocări și oportunități pentru pensionarii italieni

Sistemul de pensii italian a fost întotdeauna un subiect de mare relevanță și complexitate, supus mai multor reforme în ultimele decenii. Într-un context de îmbătrânire a populației și de incertitudine economică, menținerea sustenabilității pe termen lung a acestui sistem reprezintă una dintre principalele provocări pentru țară.

Scurt istoric al sistemului italian de pensii

Sistemul de pensii italian a fost fondat în 1898, odată cu crearea „Fondul național de asigurări pentru invaliditate și bătrânețe". Pe parcursul secolului XX, sistemul a fost extins și modificat de mai multe ori, trecând de la un model predominant contributiv la unul mixt contributiv-remunerativ. Principalele reforme au fost cea din 1995 (reforma Dini) și cea din 2011 (reforma Fornero), care au crescut treptat vârsta de pensionare și au introdus criterii mai stricte de acces la prestații..

Astăzi, sistemul italian de pensii se bazează pe trei piloni principali: sistemul public administrat de INPSfonduri de pensii complementare și pensie suplimentară. INPS gestionează asigurările sociale obligatorii, garantând pensii salariaților, lucrătorilor independenți și unor categorii de cetățeni. Fondurile de pensii suplimentare și asigurările sociale suplimentare, pe de altă parte, reprezintă al doilea și al treilea pilon, oferind o acoperire suplimentară de securitate socială pe bază voluntară.

Provocări și probleme ale sistemului de pensii

Una dintre principalele probleme ale sistemului italian de pensii este legată de sustenabilitatea sa financiară pe termen lung. Îmbătrânirea populației, cu creșterea în consecință a raportului dintre pensionari și lucrători activi, pune la încercare echilibrul sistemului. În plus, reformele anterioare au crescut treptat vârsta de pensionare, prelungind perioada de viață activă și reducând cuantumul pensiilor.

O altă provocare se referă la caracterul adecvat al prestațiilor de pensie, în special pentru lucrătorii cu cariere intermitente sau cu venituri mici. De fapt, mulți pensionari primesc sume de pensie insuficiente pentru a garanta un nivel de trai adecvat, mai ales în prezența costurilor ridicate pentru sănătate și bunăstare.

În plus, sistemul italian de pensii prezintă unele inegalități și complexități, cu diferenţe semnificative între diferitele categorii de lucrători şi pensionari. Această situație este adesea percepută ca nedreaptă și nu foarte transparentă.

Ce oportunități de a-ți completa pensia

În fața acestor provocări, Pensionarii italieni au posibilitatea de a-și integra veniturile prin diverse soluții. Una dintre acestea este transferul unei cincimi din pensie.

La transferul unei cincimi din pensie permite pensionarilor să obțină un împrumut, folosind o parte din cecul de pensie ca garanție. Această practică permite pensionarilor să aibă acces la lichiditate imediată, fără a fi neapărat nevoiți să renunțe la întreaga sumă a pensiei. Operațiunea de transfer a unei cincimi din pensie impune creditorului (în general o bancă sau o instituție financiară) să rețină lunar până la o cincime din suma pensiei, pentru rambursarea împrumutului acordat. Această formulă este deosebit de avantajoasă pentru pensionarii care au nevoie de lichiditate imediată.

Pe lângă împrumuturile garantate cu salarii, pensionarii italieni au la dispoziție și alte oportunități de a-și completa veniturile. Una dintre acestea este reprezentată de fonduri de pensii complementare și de la pensie suplimentară. Investiția în aceste instrumente în timpul vieții tale profesionale poate garanta un supliment la pensia publică, ajutând la menținerea unui nivel de trai adecvat chiar și după pensionare.

În plus, unii pensionari aleg să efectueze muncă cu jumătate de normă sau ocazional, profitând de oportunitățile oferite de legislația italiană. Această posibilitate le permite să-și suplimenteze veniturile din pensie, menținând contactul cu lumea muncii și o activitate socială stimulativă.

În sfârșit, o ultimă opțiune este reprezentată de punerea în valoare a activelor imobiliare, prin inchiriere de proprietati sau acces la soluții precum „nuda proprietate” sau institutul de ”inchiriez pentru a cumpara„. Aceste alternative permit pensionarilor să-și transforme o parte din activele lor în lichidități, fără a fi neapărat nevoiți să renunțe la utilizarea proprietății.

Reforme și propuneri de îmbunătățire

Pentru a aborda provocările sistemului italian de pensii, au fost propuse mai multe reforme și inițiative. Dintre acestea, subliniem:

  • Promovarea pensiei suplimentare: încurajarea participării la fondurile de pensii și la asigurările sociale suplimentare, în vederea integrării beneficiilor sistemului public.
  • Ajustarea vârstei de pensionare: să evalueze o nouă creștere treptată a vârstei de pensionare, în conformitate cu speranța de viață, pentru a asigura sustenabilitatea financiară a sistemului.
  • Introducerea mecanismelor de indexare: legarea cuantumului pensiilor de tendința inflației și a costului vieții, pentru a păstra puterea de cumpărare a pensionarilor.
  • O mai mare flexibilitate în accesarea pensiilor: permite lucrătorilor să aleagă momentul pensionării, în anumite limite de vârstă și de cotizare.
  • Simplificare și mai mare corectitudine: reducerea complexității sistemului, armonizarea regulilor între diferitele categorii de lucrători și pensionari.
  • Consolidarea serviciilor de asistență și îngrijire: să investească în programe de asistență socială și de îngrijire pe termen lung, pentru a sprijini pensionarii cu nevoi mai mari de îngrijire și asistență.
  • Promovarea ocupării forței de muncă și a îmbătrânirii active: să încurajeze angajarea lucrătorilor în vârstă și să faciliteze reintegrarea acestora pe piața muncii.

In concluzie, Sistemul de pensii italian este un pilon fundamental al bunăstării țării, dar se confruntă cu provocări majore pentru a-și asigura sustenabilitatea pe termen lung. Dintre acestea se remarcă îmbătrânirea populației, adecvarea serviciilor și inegalitățile prezente în sistem.

Cu toate acestea, pe lângă provocări, apar și oportunități interesante pentru ca pensionarii italieni să-și suplimenteze veniturile și să garanteze un nivel de trai adecvat. Este important să reflectați în prealabil asupra celor mai potrivite soluții pentru nevoile dumneavoastră specifice, garantând securitatea pe termen lung chiar și în momentele de instabilitate generalizată.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru!

Sistemul italian de pensii astăzi: provocări și oportunități pentru pensionarii italieni

| STIRI " |