TERMENI SI CONDITII

Accesul la site

Accesul la acest site de către vizitatori este supus următoarelor condiții.

Informațiile, siglele, elementele grafice, sunetele, imaginile, mărcile comerciale și orice altceva publicat și / sau reprodus pe acest site sunt deținute (sau acordate de terți pentru utilizare de) PRP Channel.

Reproducerea conținutului site-ului este permisă numai cu autorizarea scrisă a PRP Channel. Prin urmare, este interzisă modificarea, copierea, reproducerea, distribuirea, transmiterea sau difuzarea conținutului acestui site fără autorizare. În special, este interzisă copierea programelor de calculator (software) care determină funcționarea acestui site, crearea de programe similare cu acestea, urmărirea și / sau utilizarea codului sursă al programelor menționate anterior.

PRP Channel nu garantează actualizarea constantă a informațiilor conținute în acest site și nici nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune, inclusiv infecții cu virusuri informatice, pe care echipamentele vizitatorilor le pot suferi din cauza accesului și / sau interconectării cu acest site sau a descărcării de conținutul său.

Hiperlinkurile (link-urile) de pe acest site pot direcționa căutările vizitatorilor către pagini web de pe alte site-uri decât acesta. În acest caz, PRP Channel nu își asumă nicio responsabilitate atât în ​​ceea ce privește conținutul a ceea ce este publicat pe aceste site-uri, cât și în ceea ce privește utilizarea pe care terții o pot face, precum și pentru orice daune cauzate sau originate cu ocazia accesului la aceste site-uri, interconectarea cu acestea sau descărcarea conținutului acestora.

Orice informație personală trimisă pe site-ul PRP Channel va fi tratată în conformitate cu legea privind confidențialitatea.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Aceste informații sunt furnizate în conformitate cu art. 13 din Regulamentul 2016/679 (GDPR), în temeiul art. 13 din Decretul legislativ nr. 196/2003 (Cod privind protecția datelor cu caracter personal) pentru utilizatorii care accesează site-ul web [inserați link] și se referă la toate datele cu caracter personal prelucrate în conformitate cu metodele indicate mai jos.

DEȚINATORUL TRATAMENTULUI

Operatorul de date al datelor personale colectate este Massimiliano D'Elia, info@prpchannel.com

DATE COLECTATE

Datele cu caracter personal prelucrate sunt colectate în mod direct de partea interesată sau furnizate automat.

Datele furnizate direct de partea interesată sunt toate datele cu caracter personal care sunt furnizate operatorului de date în orice mod, direct de către persoana interesată. În special, sunt colectate și prelucrate următoarele date cu caracter personal:
- lista datelor colectate [nume, prenume, e-mail] numai pentru funcția newsletter

Datele colectate automat sunt datele de navigație. Aceste date, deși nu sunt colectate pentru a fi asociate cu identitatea utilizatorului, pot, indirect, prin prelucrarea și asocierea cu datele colectate de către controlorul de date, să permită identificarea acestuia. În special:

 • Adresa IP
 • browser și dispozitiv de navigare

În urma trimiterii buletinelor informative, platforma utilizată face posibilă detectarea deschiderii unui mesaj și a clicurilor făcute în cadrul buletinului informativ în sine, împreună cu detalii legate de IP și browserul / dispozitivul utilizat. Colectarea acestor date este esențială pentru funcționarea reînnoirii implicite a sistemelor de procesare (a se vedea articolul Metode de procesare) și o parte integrantă a funcționării platformei de trimitere.

TEMEIUL JURIDIC ȘI SCOPUL TRATAMENTULUI

Datele sunt prelucrate exclusiv în scopurile pentru care sunt colectate, după cum este descris mai jos.

Folosim datele furnizate de părțile interesate pentru:

 • [pentru newsletter]
 • numai în cazul consimțământului specific al utilizatorului, pentru a permite aderarea la servicii specifice și suplimentare, cum ar fi trimiterea de informații viitoare și comunicări promoționale prin e-mail sau mijloace electronice.

Furnizarea datelor listate în secțiunea „Date colectate” este obligatorie pentru a permite utilizatorului să acceseze serviciul. Din acest motiv, consimțământul este obligatoriu și orice refuz de prelucrare sau eșecul, furnizarea inexactă sau parțială a datelor ar putea duce la imposibilitatea furnizării corecte a serviciului.

Furnizarea de date în scopul trimiterii buletinelor informative în scop promoțional, de informare sau de cercetare este opțională și refuzul acordării relative a prelucrării va face imposibilă actualizarea cu privire la inițiativele comerciale și / sau campaniile promoționale, la primirea ofertelor alte materiale promoționale și / sau pentru a vă trimite oferte personalizate. PRP Channel nu furnizează terților informații de utilizator fără consimțământul acestora, cu excepția cazurilor în care legea impune acest lucru.

În orice caz, diseminarea și transferul de date în afara zonei UE sunt excluse.

REVOCAREA CONSILIULUI

Partea interesată își poate revoca consimțământul de a primi imediat comunicări promoționale și comerciale, prin trimiterea unei cereri la adresa de e-mail info@prpchannel.com sau făcând clic pe linkul corespunzător de dezabonare pe care îl puteți găsi în subsolul fiecărui e-mail promoțional și comercial primit.

METODA DE TRATARE

Datele cu caracter personal sunt procesate cu instrumente automate pentru perioada strict necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate, furnizând, în orice caz, verificarea anuală a datelor stocate pentru a șterge datele considerate depășite, cu excepția cazului în care legea prevede obligații de stocare .

Prelucrarea datelor are loc de obicei la sediul companiei Canalul PRP, de către personal sau colaboratori externi desemnați în mod corespunzător ca procesatori de date. Lista completă a procesatorilor de date și a persoanelor responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi solicitată prin trimiterea unei cereri specifice la adresa de e-mail info@prpchannel.com 

Înregistrarea și prelucrarea aferentă sunt considerate valabile până la dezabonarea de către utilizator, prezentă în fiecare e-mail sau după 12 luni de la ultima comunicare a cărei dovadă a interacțiunii directe (clic, deschidere, răspuns).

Măsurile specifice de securitate sunt luate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilicită sau incorectă şi de acces neautorizat.

DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE

În temeiul art. 7 din Codul de confidențialitate și art. 13 GDPR fiecare utilizator are dreptul de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor sale personale, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, și comunicarea acestora într-o formă inteligibilă.

În special, partea interesată are dreptul de a obține de la PRP Channel indicația:

 1. originea datelor cu caracter personal;
 2. scopul și metodele de tratament;
 3. a logicii aplicate în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice / IT;
 4. detaliile de identificare a proprietarului, a managerilor și a reprezentantului desemnat;
 5. subiecții și categoriile de subiecți cărora le pot fi comunicate datele sau care pot învăța despre ele ca reprezentanți desemnați pe teritoriul statului, manageri sau agenți.

În plus, partea interesată are dreptul de a obține de la Canalul PRP

 1. actualizarea, rectificarea sau integrarea datelor lor;
 2. anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor procesate cu încălcarea legii;
 3. acces la datele lor, adică confirmarea faptului că datele cu caracter personal care le privesc sunt prelucrate sau nu;
 4. limitarea tratamentului,
 5. portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi în format structurat datele cu caracter personal care îi privesc;
 6. dreptul de plângere la autoritatea de supraveghere.

În cele din urmă, partea interesată are dreptul să se opună, în totalitate sau parțial, din motive legitime la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, chiar dacă sunt pertinente scopului colectării. În special, partea interesată are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare comerciale sau de vânzări directe sau pentru efectuarea de studii de piață sau comunicare comercială. Cererile menționate la punctele anterioare trebuie trimise prin e-mail la adresa info@prpchannel.com

ACTUALIZĂRI ȘI SCHIMBĂRI

Canalul PRP își rezervă dreptul de a modifica, completa sau actualiza periodic aceste informații în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu măsurile adoptate de Garant pentru protecția datelor cu caracter personal.

Aceste modificări sau adăugiri vor fi aduse la cunoștința părților interesate prin intermediul unui link către Politica de confidențialitate Acest site web și vor fi comunicate în mod direct părților interesate prin e-mail.

Invităm utilizatorii să vizualizeze periodic Politica de confidențialitate, să verifice informațiile actualizate și să decidă dacă vor continua sau nu să folosească serviciile oferite.

Orice informație non-personală comunicată către PRP Channel, prin intermediul acestui site (inclusiv sugestii, idei, desene, proiecte etc.) va atribui acesteia din urmă și Asociației PRP Channel dreptul exclusiv, nelimitat și irevocabil de a utiliza, reproduce, arăta , execută, modifică, transmite și distribuie astfel de informații non-personale. Comunicarea acestor informații va avea ca rezultat automat transferul acestora, gratuit, exclusiv și cu cele mai largi drepturi și competențe, către PRP Channel și PRP Channel Association. Legislația în vigoare pe teritoriul Republicii Italiene și al Comunității Europene se aplică acestui site.

Confidențialitate și canal PRP - domeniul de aplicare naţional

Informații furnizate în temeiul art. 13 din Decretul legislativ 30 iunie 2003 n. 196 (Cod privind protecția datelor cu caracter personal, denumit în continuare „Cod”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate de vizitatorii canalului PRP prin intermediul acestui site va avea loc în următoarele moduri.

PRP Channel este Operatorul de date al datelor personale comunicate acestuia de către vizitatorii acestui site.

Locul prelucrării datelor

Tratamentele conectate la serviciile web ale acestui site au loc la biroul menționat mai sus și sunt tratate numai de personal responsabil cu prelucrarea sau de persoane care se ocupă de operațiuni de întreținere ocazionale.

Scopul prelucrării datelor

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii care depun cereri specifice sau care se abonează la anumite servicii sunt utilizate de PRP Channel în singurul scop de a efectua eventual serviciul sau furnizarea solicitată și sunt dezvăluite unor terțe părți, dacă acest lucru este necesar în acest scop.

După acordul explicit, acestea sunt prelucrate și pentru activități de informații promoționale și comerciale și pentru efectuarea de studii de piață și sondaje de satisfacție a clienților de către PRP Channel. În aceste scopuri, datele dvs. pot fi comunicate de PRP Channel către companii terțe, iar în acest caz acestea vor fi prelucrate de către acestea exclusiv în scopurile menționate anterior și în conformitate cu legislația în vigoare.

În legătură cu scopurile menționate anterior, și cu excepția celor menționate în mod expres mai sus, datele personale furnizate de partea interesată nu vor fi transferate de PRP Channel către terți și nu vor fi divulgate.

Tipuri de date prelucrate

Date de navigare: Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site web dobândesc, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile interesate identificate, dar care prin natura lor ar putea, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. Această categorie de date include adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adresele din notația Uniform Resource Identifier (URI) a resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (de succes, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul computerului utilizatorului. Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia și sunt șterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi utilizate pentru a stabili responsabilitatea în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice împotriva site-ului: cu excepția acestei posibilități, datele privind contactele web nu persistă în prezent mai mult de șapte zile.

Date furnizate voluntar de către utilizator: Trimiterea opțională, explicită și voluntară a e-mailurilor la adresele indicate pe acest site implică achiziționarea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde solicitărilor, precum și a oricăror alte date personale incluse în mesaj. Informațiile rezumative specifice vor fi raportate sau afișate progresiv pe paginile site-ului configurat pentru anumite servicii, la cerere.

Cookies

Pentru a-și face serviciile cât mai eficiente și mai ușor de utilizat, acest site folosește cookie-uri. Prin urmare, atunci când vizitați site-ul, o cantitate minimă de informații este introdusă în dispozitivul utilizatorului, cum ar fi fișiere text mici numite „cookie-uri”, care sunt salvate în directorul browserului web al utilizatorului. Există diferite tipuri de cookie-uri, dar practic scopul principal al unui cookie este de a face site-ul să funcționeze mai eficient și de a permite anumite caracteristici. Cookie-urile sunt utilizate pentru a îmbunătăți navigarea generală a utilizatorului. În special:

Acestea vă permit să navigați eficient de la o pagină a site-ului la alta.

Acestea stochează numele de utilizator și preferințele introduse.

Acestea vă permit să evitați introducerea acelorași informații (cum ar fi numele de utilizator și parola) de mai multe ori în timpul vizitei.

Ele măsoară utilizarea serviciilor de către utilizatori, pentru a optimiza experiența de navigare și serviciile în sine.

Acestea prezintă informații publicitare direcționate pe baza intereselor și comportamentului exprimat de Utilizator în timpul navigării.

Există diferite tipuri de cookie-uri. Mai jos sunt tipurile de cookie-uri care pot fi utilizate pe site cu o descriere a scopului legat de utilizarea acestora.

Cookie tehnic

Cookie-urile de acest tip sunt necesare pentru buna funcționare a unor zone ale site-ului. Cookie-urile din această categorie includ atât cookie-uri persistente, cât și cookie-uri de sesiune. În absența acestor cookie-uri, este posibil ca site-ul sau unele porțiuni ale acestuia să nu funcționeze corect. Prin urmare, ele sunt întotdeauna utilizate, indiferent de preferințele utilizatorului. Cookie-urile din această categorie sunt trimise întotdeauna din domeniul prpchannel.com.

Cookie-uri analitice

Cookie-urile de acest tip sunt folosite pentru a colecta informații despre utilizarea site-ului. Proprietarul folosește aceste informații pentru analize statistice, pentru a îmbunătăți site-ul și a simplifica utilizarea acestuia, precum și pentru a monitoriza funcționarea corectă a acestuia. Acest tip de cookie colectează informații anonime despre activitatea utilizatorilor pe site și despre modul în care au ajuns pe site și paginile vizitate. Cookie-urile din această categorie sunt trimise de pe site-ul propriu-zis sau de pe domenii terțe.

Cookie-uri de urmărire terță parte

Cookie-urile de acest tip sunt utilizate pentru a colecta informații despre utilizarea site-ului de către vizitatori, cuvintele cheie folosite pentru a ajunge pe site, site-urile web vizitate și originile traficului din care provin vizitatorii pentru campaniile de marketing. Proprietarul poate utiliza aceste informații pentru a compila rapoarte și pentru a îmbunătăți Site-ul. Cookie-urile colectează informații în mod anonim. Cookie-urile de acest tip sunt trimise de pe site-ul propriu-zis sau de pe domenii terțe.

Cookie-uri pentru integrarea funcționalității terților

Cookie-urile de acest tip sunt utilizate pentru a integra funcționalitatea terților pe site (de exemplu, formulare pentru comentarii sau pictograme de rețea socială care permit vizitatorilor să partajeze conținutul site-ului). Cookie-urile din această categorie pot fi trimise de pe domeniile site-urilor partenere sau care, în orice caz, oferă caracteristicile prezente pe site.

Proprietarul nu este obligat să solicite acordul utilizatorului pentru cookie-uri tehnice, deoarece acestea sunt strict necesare pentru furnizarea serviciului. Pentru alte tipuri de cookie-uri, consimțământul poate fi exprimat de către Utilizator, în conformitate cu legislația actuală, prin configurații specifice ale browserului și ale programelor sau dispozitivelor de computer ușor și clar de utilizat pentru Utilizator. Proprietarul îi reamintește utilizatorului că este posibil să modificați preferințele cookie în orice moment. De asemenea, este posibil să dezactivați cookie-urile din browser în orice moment, dar această operațiune poate împiedica utilizatorul să utilizeze anumite părți ale site-ului.

Site-uri terțe

Site-ul conține linkuri către alte site-uri web care au propria politică de confidențialitate. Aceste politici de confidențialitate pot fi diferite de cea adoptată de Proprietar, care, prin urmare, nu este responsabil pentru site-urile terților. În temeiul art. 122 al doilea paragraf din Decretul legislativ 196/2003 consimțământul pentru utilizarea acestor cookie-uri este exprimat de către partea interesată prin setarea individuală pe care a ales-o în mod liber pentru browserul utilizat pentru a naviga pe site, fără a aduce atingere dreptului utilizatorului de a comunica în orice moment controlorului de date. voința lor cu privire la datele gestionate prin cookie-uri pe care browserul le-a acceptat.

Furnizare opțională de date

În afară de cele specificate pentru datele de navigare, utilizatorul este liber să furnizeze date cu caracter personal, dacă este solicitat în secțiuni specifice ale site-ului. Totuși, nerespectarea acestora poate face imposibilă obținerea a ceea ce poate fi solicitat.

Modul de tratare

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu instrumente automate pentru timpul necesar realizării scopurilor pentru care au fost colectate. Se respectă măsuri specifice de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilicită sau incorectă și accesul neautorizat.

Drepturile părților interesate

În temeiul art. 7 din Cod, subiecții la care se referă datele cu caracter personal au dreptul în orice moment să obțină confirmarea existenței sau nu a acelorași date, să cunoască conținutul și originea acestora, să verifice exactitatea acestora sau să solicite integrarea, actualizarea sau rectificarea acestora , solicitând anularea acestora, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, precum și opunerea în orice caz, din motive legitime, la prelucrarea acestora.

Pentru a consulta sau a vă modifica datele sau a vă opune utilizării lor, în orice moment și gratuit, în conformitate cu art. 7 D. Lgs. 196/03, subiecții la care se referă datele cu caracter personal pot scrie la info@prpchannel.com

Conținut: responsabilitate

Textele și comentariile publicate pe PRP Channel pot fi atribuite exclusiv autorului lor și nu reprezintă în niciun fel opinia redacției PRP - Channel.

Drepturi de autor

Autorii PRP Channel se angajează să respecte drepturile de autor cu privire la texte, publicații, imagini, audio, video și să utilizeze materiale create de ei înșiși sau fără drepturi de autor. În cazul încălcării suspectate a licenței, a drepturilor de autor sau a altor drepturi, vă rugăm să contactați redacția trimitând un e-mail la info@prpchannel.com

COOKIES

Utilizați modulele cookie pe acest site

Această politică privind cookie-urile descrie utilizarea cookie-urilor pe acest site. Preliminar se specifică faptul că utilizarea așa-numitelor cookie-uri de sesiune (care nu sunt stocate permanent pe computerul utilizatorului și dispar când browserul este închis) permite transmiterea identificatorilor de sesiune (constând din numere aleatorii generate de server) necesare pentru a permite explorarea sigură și eficientă a site-ului.

Așa-numitele cookie-uri de sesiune utilizate pe acest site evită utilizarea altor tehnici IT care pot prejudicia confidențialitatea navigării utilizatorilor și nu permit achiziționarea datelor personale de identificare ale utilizatorului.

Ce este un cookie?

Pentru a vă furniza orice informații utile despre cookie-uri și utilizarea acestora, chiar dacă este doar potențial, și pentru a afla cum să modificați setarea browserului dvs. cu privire la utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să citiți această descriere detaliată.

Cookie-urile pentru browser:

Fișierele cookie sunt elemente de informații pe care site-ul le introduce în dispozitivul de navigare atunci când vizitați o pagină. Acestea pot implica transmiterea de informații între site-ul web și dispozitivul dvs. și între acestea și alte site-uri care operează în numele nostru sau în mod privat, în conformitate cu ceea ce este stabilit în politica de confidențialitate respectivă. Putem folosi cookie-uri pentru a colecta informațiile pe care le colectăm despre dvs. Puteți decide să primiți o alertă de fiecare dată când un cookie este trimis sau să dezactivați toate modulele cookie modificând setările browserului. Prin dezactivarea modulelor cookie, este posibil ca unele dintre serviciile noastre să nu funcționeze corect și nu veți putea accesa multe funcții create pentru a vă optimiza experiența de navigare pe site. Pentru mai multe informații despre gestionarea sau dezactivarea modulelor cookie ale browserului, consultați ultima secțiune a acestei Reguli de cookie.

Utilizăm diferite tipuri de cookie-uri cu funcții diferite. În ceea ce privește cookie-urile tehnice, putem folosi module cookie persistente și de sesiune doar pentru a promova navigarea eficientă a site-urilor web. Ne rezervăm dreptul de a publica un tabel actualizat periodic pentru a indica tipurile de cookie-uri utilizate și referințe utile pentru a cunoaște scopurile specifice de utilizare.

Mai jos este o scurtă descriere a principalelor tipuri de cookie-uri care pot fi utilizate din punct de vedere tehnic.

1. Cookie-urile strict necesare (cookie-uri tehnice)

Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a putea naviga pe site-ul web și pentru a utiliza unele caracteristici. Fără cookie-uri strict necesare, serviciile online oferite în mod normal de site ar putea să nu fie accesibile dacă furnizarea lor se bazează exclusiv pe cookie-uri de această natură. De fapt, cookie-urile de acest tip permit utilizatorului să navigheze eficient între paginile unui site web și să utilizeze diferitele opțiuni și servicii oferite. Acestea permit, de exemplu, să identifice o sesiune, să acceseze zone restricționate, să rețină elementele care alcătuiesc o cerere formulată anterior, să finalizeze o comandă de cumpărare sau să stocheze o ofertă.

Nu este necesar să se acorde consimțământul pentru cookie-urile tehnice, deoarece acestea sunt esențiale pentru a asigura serviciile necesare. Este posibil să blocați sau să eliminați cookie-urile tehnice modificând configurația opțiunilor browserului dvs. Dacă dezactivați sau ștergeți cookie-urile în sine. Cu toate acestea, prin efectuarea acestor operațiuni, este posibil să nu puteți accesa anumite zone ale site-ului sau să utilizați unele dintre serviciile oferite.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a site-ului.

2. Cookie-uri de performanță (analiză cookie)

Este posibil ca noi sau furnizorii noștri de servicii care lucrează pentru noi să includă cookie-uri de performanță în dispozitivul de navigare. Informațiile colectate prin cookie-urile de performanță sunt folosite exclusiv de noi sau în interesul nostru.

Performanța cookie-urilor colectează informații anonime despre modul în care utilizatorii utilizează site-ul web și diferitele sale funcții. De exemplu, cookie-urile noastre de performanță colectează informații despre paginile site-ului pe care le vizitați cel mai des și despre anunțurile noastre care apar pe alte site-uri cu care interacționați, precum și despre verificarea deschiderii și citirii comunicărilor pe care le trimitem și primirea mesaje de eroare. Informațiile colectate pot fi utilizate pentru a vă personaliza experiența online prin afișarea unui anumit conținut. De asemenea, cookie-urile de performanță servesc la limitarea numărului de vizionări ale aceluiași anunț. Cookie-urile noastre de performanță nu colectează informații personale.

Un link către politica noastră privind cookie-urile este disponibil printr-un link de pe site. Continuând să utilizați acest site web și caracteristicile acestuia, ne autorizați pe noi (și pe agenții de publicitate externi ai acestui site) să plasăm cookie-uri de performanță pe dispozitivul dvs. de navigare.

Pentru a șterge sau gestiona cookie-urile de performanță, consultați ultima secțiune a acestei politici privind cookie-urile.

În special, site-ul folosește Google Analytics, un instrument de analiză Google care ajută proprietarii de site-uri și aplicații să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu conținutul pe care îl dețin. Un set de cookie-uri poate fi utilizat pentru a colecta informații și a genera statistici de utilizare a site-ului web, fără identificarea personală a vizitatorilor individuali de către Google.

În plus față de generarea de rapoarte privind statisticile de utilizare a site-uri web, eticheta de pixeli Google Analytics poate fi utilizat, împreună cu unele cookie-uri de publicitate descrise mai sus, pentru a ne permite să arate rezultate mai relevante pe proprietățile Google (cum ar fi Google Căutare) și pe web.

Pentru mai multe informații, consultați acest site Google Analytics și cookie-urile de confidențialitate.

3. Cookie după funcție (profilarea cookie-urilor)

Ne rezervăm dreptul de a utiliza cookie-uri din partea noastră (sau a furnizorilor de servicii care operează în numele nostru) pentru funcționalitatea dispozitivului dvs. de navigare. Dacă folosim aceste cookie-uri, în orice caz, nu împărtășim informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor funcționale cu niciun agent de publicitate sau cu terți.

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a stoca alegerile făcute (preferința lingvistică, țara sau alte setări online) și pentru a oferi caracteristici personalizate sau optimizate selectate de utilizator. Cookie-urile de funcționalitate pot fi utilizate pentru a vă oferi servicii online sau pentru a vă împiedica să vi se ofere servicii pe care le-ați refuzat în trecut.

În plus, vă informăm că este posibil din punct de vedere tehnic să autorizați agenții de publicitate sau terții să furnizeze conținut și alte experiențe online prin intermediul acestui site web. În acest caz, terțul în cauză ar putea introduce propriile cookie-uri pentru funcționalitate în dispozitivul dvs. și le poate utiliza, într-un mod similar cu noi., pentru a vă oferi caracteristici personalizate și pentru a vă optimiza experiența de utilizare. Selectând opțiuni și setări personalizate sau caracteristici optimizate, autorizați utilizarea cookie-urilor noastre pentru funcționalitățile necesare pentru a vă oferi astfel de experiențe.

Ștergerea cookie-urilor după caracteristici, preferințe sau setări pe care le selectați nu va fi stocată pentru vizite viitoare.

În cazul în care se utilizează module cookie terță parte, vom oferi detalii despre legăturile la informațiile furnizate de aceste părți.

Utilizările site-ului pot utiliza un instrument de remarketing terță parte. În acest caz, unele pagini ale site-ului pot include un cod numit „cod de remarketing”. Acest cod vă permite să citiți și să configurați cookie-urile browserului pentru a determina ce tip de anunț veți vedea, pe baza datelor referitoare la vizita dvs. pe site, cum ar fi circuitul de navigare ales, paginile vizitate efectiv sau acțiunile efectuate la în interiorul lor.

Listele de remarketing astfel create sunt stocate într-o bază de date a serverelor Google unde sunt stocate toate ID-urile cookie asociate cu fiecare listă sau categorie de interese. Informațiile obținute permit identificarea numai a browserului, deoarece terțul nu poate identifica utilizatorul cu aceste informații.

Aceste instrumente vă permit să difuzați anunțuri personalizate pe baza vizitelor utilizatorilor pe site-ul nostru.

Autorizarea pentru colectarea și arhivarea datelor poate fi revocată în orice moment. Utilizatorul poate dezactiva utilizarea cookie-urilor de către Google prin setările specifice ale diferitelor browsere.

În special, putem utiliza aceste instrumente de remarketing

Google Adwords Pentru mai multe informații despre remarketingul Google, puteți vizita pagina https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=it&ref_topic=2677326

Pentru mai multe informații despre Politica și principiile de confidențialitate Google, accesați pagina http://www.google.it/policies/technologies/ads/

Bing Ads Pentru mai multe informații despre remarketingul Microsoft, puteți vizita pagina http://choice.microsoft.com/it-IT

Pentru mai multe informații despre Politica de confidențialitate și standardele Microsoft, vizitați pagina  http://www.microsoft.com/privacystatement/it-it/bingandmsn/default.aspx

Facebook Ads Pentru mai multe informații despre Facebbok Remarketing, puteți vizita pagina https://www.facebook.com/help/1505060059715840
Pentru mai multe informații despre Politica de confidențialitate și standardele Microsoft, vizitați pagina  https://www.facebook.com/policy.php

Vizitatori înregistrați

Ne rezervăm dreptul de a analiza activitățile online ale vizitatorilor înregistrați pe site-urile noastre web și serviciile online prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii de urmărire. Dacă ați ales să primiți comunicări de la noi, putem folosi cookie-uri și alte tehnologii de trasabilitate pentru a personaliza comunicările viitoare în funcție de interesele dumneavoastră.

În plus, ne rezervăm dreptul de a utiliza cookie-uri sau alte tehnologii de trasabilitate în cadrul comunicărilor pe care le primiți de la noi (de exemplu, pentru a afla dacă acestea au fost citite sau deschise sau pentru a detecta cu ce conținut ați interacționat și cu ce linkuri ați deschis) , pentru a face comunicările viitoare mai sensibile la interesele dumneavoastră.

Dacă nu mai doriți să primiți comunicări vizate, puteți face clic pe linkul de dezabonare, disponibil în comunicările noastre sau să vă conectați la contul dvs. pentru a vă retrage consimțământul pentru trimiterea de comunicări în scopuri de marketing. Dacă nu mai doriți să primiți comunicări publicitare personalizate bazate pe activitatea dvs. online pe acest site web și pe alte site-uri web, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai sus (pentru reclame vizate).

Activați / dezactivați modulele cookie prin browserul dvs.

Există mai multe moduri de a gestiona cookie-urile și alte tehnologii de trasabilitate. Prin modificarea setărilor browserului dvs., puteți accepta sau respinge cookie-urile sau puteți decide să primiți un mesaj de avertizare înainte de a accepta un cookie de pe site-urile pe care le accesați. Vă reamintim că este posibil ca dezactivarea totală a cookie-urilor în browser-ul dvs. să nu poată utiliza toate funcțiile noastre interactive.

Dacă utilizați mai multe computere în locații diferite, asigurați-vă că fiecare browser este configurat pentru a se potrivi preferințelor dvs.

Puteți șterge toate cookie-urile instalate în folderul cookie al browserului dvs. Fiecare browser are proceduri diferite pentru gestionarea setărilor. Faceți clic pe unul dintre legăturile de mai jos pentru a obține instrucțiuni specifice.

Microsoft Windows Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Dacă nu utilizați niciunul dintre browserele enumerate mai sus, selectați "cookies" în secțiunea relevantă a ghidului pentru a afla unde este dosarul cookie-urilor.

Ștergerea cookie-urilor Flash

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a modifica setările dvs. cookie Flash.

Dezactivați cookie-urile Flash

Activarea și dezactivarea cookie-urilor

În plus față de posibilitatea de a utiliza instrumentele furnizate de browser pentru a activa sau a dezactiva cookie-urile individuale, vă informăm că site-ul www.youronlinechoices.com afișează lista principalilor furnizori care lucrează cu managerii de site-uri web pentru a colecta și utiliza informații utile pentru utilizarea publicității comportamentale. Puteți să dezactivați sau să activați toate companiile sau, alternativ, să vă ajustați preferințele individual pentru fiecare companie. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza instrumentul pe care îl găsiți pe pagină www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte pentru a vă verifica preferințele privind publicitatea comportamentală.

Mai multe informații cookie utile sunt disponibile la următoarele adrese:

www.allaboutcookies.org;

www.youronlinechoises.com