Prima întâlnire a șefilor de delegație ai G7 Italia 2024

Prima întâlnire a a avut loc la Roma în ultimele zile, la Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale Grupul G7 Roma/Lyon sub președinția italiană. Departamentul de Securitate Publică are înalta responsabilitate de a prezida acest for, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale. Grupul, care are mandatul de a coordona și de a consolida răspunsul comun al țărilor G7 pe tema lupta împotriva crimei organizate transnaționale și a terorismului, reunește serviciile diplomatice și de poliție ale țărilor membre cărora, cu această ocazie, li s-au alăturat reprezentanți calificați ai unor organizații internaționale importante precum INTERPOLUNODC (Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate), GCERF (Fondul Global pentru Prevenirea Extremismului Violent), UNICRI (Institutul Interregional al Națiunilor Unite privind Crima și Justiția). 

Lucrările au fost deschise de discursurile introductive ale secretarului general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale, Carlo Lo Cascio, ale directorului central de securitate, Alessandro Azzoni și, pentru Ministerul de Interne, ale directorului general adjunct. al Securității Publice responsabil de coordonarea și planificarea activităților Forțelor de Poliție, Prefectul Stefano Gambacurta și de către Directorul Biroului de Coordonare și Planificare al Forțelor de Poliție, Prefectul Annunziato Vardé. 

Agenda lucrării sa concentrat pe prioritățile specifice ale programului Președinției italiene în ceea ce privește securitatea. Printre acestea, cel contrast al trafic di ființe traficul de persoane și migranți, care a fost abordată și cu referire la fenomenul identificabil în „digital contrabandă”, adică utilizarea internetului de către organizațiile criminale pentru a-și îmbunătăți capacitățile de gestionare și exploatare a fenomenului.  

Tema Securitate economică a fost declinat cu referire la investigațiile financiare și necesitatea pregătirii unui regulament specific al criptomonedelor pentru combaterea utilizării acestora în scopuri ilicite, în conformitate cu logica investigativă promovată de Italia a „urmați banii”. Pe marginea subiectului siguranta ca marime Cyber și să lupte împotriva criminalităţii cibernetice, au fost examinate în detaliu instrumentele de protecție a spațiului virtual și măsurile de combatere a utilizării ilegale a instrumentelor digitale. O altă temă centrală în discuție a fost cea a rolului de inteligență artificială (AI) în sectorul securității, unde a fost împărtășită necesitatea introducerii unor practici comune pentru a preveni eventualele riscuri de utilizare ilicită de către rețelele criminale și pentru a valorifica la maximum potențialul pe care această tehnologie îl oferă în scopuri polițienești.

Un concentra specific i-a fost dedicat droguri sinteticemai ales în ceea ce priveşte răspândirea în creştere şi alarmantă a fentanilul. Amenințarea emergentă legată de exploatarea și abuzul sexual asupra minorilor cu privirea spre cele mai bune practici adoptate din țările G7, mai ales ca dimensiune on-line

S-a dezvoltat o discuție aprofundată și fructuoasă cu privire la prevenirea și combaterea terorismului și a extremismului violent, din care a reieșit importanța garantării unui schimb eficient de informații între țările partenere, pentru a avea o viziune globală și împărtășită asupra fenomenului și pentru a interveni imediat pentru identificarea potențialilor teroriști în mișcările lor transfrontaliere. Au fost discutate repercusiunile asupra securității globale care apar în urma atacurilor Hamas și a celui mai recent atac de la Moscova, concentrându-se pe amenințarea legată de reapariția Grupului ISIS-K. Mai mult, o atenție deosebită a fost acordată problemei radicalizării în închisoare și legăturii dintre acestea reţea teroriştii şi crima organizată în Africa de Vest. Două sesiuni au văzut ca protagonişti priorităţile referitoare, respectiv fraudătransnațional, mai ales pe webși repercusiunile pe care le poate avea conflictul din Ucraina asupra securității țărilor G7. 

Forumul a condus țările partenere la concluzii importante: Mai întâi s-a decis crearea unui reţea specific activ 24/7 pentru dezvoltarea și consolidarea cooperării strategice și tehnice privind utilizarea ilicită a criptomonedelor. În cele din urmă, s-a decis în unanimitate să se încredințeze Italiei președinția subgrupului de lucru LEPSG (Subgrupul Proiecte de aplicare a legii) care gestionează numeroasele proiecte de implementare a măsurilor de cooperare adoptate de Grupul Roma/Lyon. 

În fundalul discuției, importanța - și relevanța - a Convenției ONU de la Palermo privind lupta împotriva criminalității transnaționale organizate și a protocoalelor sale adiționale a fost amintită de mai multe ori, ca cadru de referință pentru dezvoltarea cooperării consolidate între diferitele țări ale G7 și nu numai.   

Participanții au apreciat în mod deosebit abordarea italiană față de subiectele de pe ordinea de zi, concentrată pe prevenirea cauzelor fundamentale ale fenomenelor criminale și pe anticiparea răspunsului de securitate.

Rezultatele activității Grupului vor alimenta reflecția politică a miniștrilor de Interne din țările G7 care se vor întâlni la Mirabella Eclano în perioada 2 - 4 octombrie.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru!

Prima întâlnire a șefilor de delegație ai G7 Italia 2024